"დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის" და "კორძაძის საადვოკატო ბიუროს" თანამშრომლობა