ზვიად კორძაძე

მმართველი პარტნიორი / ადვოკატი

მამუკა ჭაბაშვილი

პარტნიორი / ადვოკატი

ნინო ბოგვერაძე

პარტნიორი / ადვოკატი

თამარ ხატიაშვილი

ადვოკატი

ვანო კალმახელიძე

რევაზ დეკანოსიძე

გული გრიგალაშვილი

ნანა ღარიბაშვილი

ფინანსური მენეჯერი

ზვიად კორძაძე

მმართველი პარტნიორი / ადვოკატი

მამუკა ჭაბაშვილი

პარტნიორი / ადვოკატი

ნინო ბოგვერაძე

პარტნიორი / ადვოკატი

თამარ ხატიაშვილი

ადვოკატი

ვანო კალმახელიძე

რევაზ დეკანოსიძე

გული გრიგალაშვილი

ნანა ღარიბაშვილი

ფინანსური მენეჯერი